НСИ: 1612 лева е средната заплата в България за четвъртото тримесечие на 2021 година

НСИ: 1612 лева е средната заплата в България за четвъртото тримесечие на 2021 година
A A+ A++ A

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6,1 на сто, по предварителни данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1581 лв., за ноември - 1579 лв., и за декември - 1676 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14,4 на сто, а в частния - с 11,4 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на заплатите, са : "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 15,1 на сто, "Образование" - с 14,6 на сто, и "Добивна промишленост" - със 7,4 на сто. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3,4 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0,5 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,2 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 23,5 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 18,9 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18,8 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3856 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2383 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2377 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 935 лева; "Други дейности" - 1044 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1122 лева.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16,2 хил., или с 0,7 на сто, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2,27 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10,2 на сто.

#средна заплата #НСИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай