Посланикът на Гърция: България е нашият най-важен икономически и търговски партньор в региона #AmbassadorTalks

Посланикът на Гърция: България е нашият най-важен икономически и търговски партньор в региона #AmbassadorTalks
A A+ A++ A

Дипломатическите отношения между България и Гърция са сключени през 1880 година, развиват се постепенно през годините, като днес се намират на един изключителен етап на зрялост. Те се развиват конструктивно, като показват възходяща тенденция във всички области, особено след присъединяването на България в Организацията на Северноатлантическия договор през март 2004 г. и членството й в ЕС от 1 януари 2007. В посолството на Гърция в София действат Консулски отдел, Бюро по икономически и търговски въпроси, Бюро за публична дипломация и пресофис, Бюро на аташето по отбраната и Офис на полицейско аташе за свръзка.

Изключително високото ниво на политическите отношения между двете страни е придобило стратегически характер и отбелязва качествено задълбочване чрез редовните посещения на високо политическо ниво. Гърция и България са партньори и съюзници в ЕС и НАТО, сътрудничат си хармонично на ниво регионални инициативи, като Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), Съветът за регионално сътрудничество (RCC), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, а също така и в рамките на тристранното сътрудничество между Гърция, България и Румъния. Особен интерес за засилване на свързаността в Югоизточна Европа и за задълбочаване на регионалното сътрудничество представляват тристранните и четиристранните формати на регионално сътрудничество, в които участват двете държави.

Гърция е една от държавите, които ентусиазирано и по конкретен начин подкрепят членството на България в НАТО и ЕС. Страната ни подкрепя и желанието на България за членство в Шенгенското пространство и Еврозоната.

За нас е чест да интервюираме посланика на Гърция в България, Негово превъзходителство, Алексиос-Мариос Либеропулос:

1. Какво е мнението Ви за двустранните политически и бизнес отношения между България и Гърция? Какво мислите за настоящата световна криза и как според Вас тя влияе на двустранните отношения между България и Вашата страна?

През последните няколко години ЕС и неговите държави членки трябваше да се справят с безпрецедентни кризи. Епидемията от Covid и нейните многобройни последици: руската инвазия в Украйна, енергийната криза - и това са само някои от тях - промениха из основи социалния, икономическия и геополитическия пейзаж и сигурността в света и поставиха на изпитание устойчивостта на Европа. Единството на Европейския съюз е от ключово значение, за да може да се реагира ефективно на всяка криза, на всяко едно последствие. В тази обстановка Гърция и България успяха да укрепят още повече не само политическите си отношения, но и да запазят почти исторически високите нива на бизнес отношенията си и да увеличат значително сътрудничеството си в областта на енергетиката. Това е от решаващо значение не само за двете страни, но и за регионалната стабилност и за Европейския съюз като цяло.

Чрез съвместни усилия, ясни избори, голям брой инициативи и проекти нашите две страни укрепиха политическите и икономическите си връзки до такава степен, че сега сътрудничеството им се признава от всички наши партньори като забележителен пример за стратегическо сътрудничество, добросъседски отношения и взаимно уважение в нашия регион.

По-специално що се отнася до бизнес компонента на сътрудничеството, за Гърция България се ползва със статута на най-важния икономически и търговски партньор в Балканския регион и е сред най-важните партньори в световен мащаб. За да говорим с точни числа, през предходната 2022 г. година отбелязахме нов исторически рекорд по отношение на обема на двустранната търговия. През 2022 г. България достигна второто най-високо място в списъка на най-важните търговски партньори на Гърция, като единствено Италия е пред нея.

В същото време инвестиционното сътрудничество между двете страни процъфтява, като двустранните потоци от преки чуждестранни инвестиции (FDI) непрекъснато се увеличават през последните няколко години. В общата класация на чуждестранните инвеститори в България Гърция заема пето място в края на 2021 г., отчитайки запас от инвестиции в размер на 2,8 млрд. евро (по данни на БНБ).

Не на последно място отличното ниво на двустранните отношения се проявява и в желанието на двете страни да продължат да насърчават развитието на „стратегически“ проекти за трансгранична свързаност в областта на енергийната и транспортната инфраструктура в отговор на последните геополитически събития в нашия регион.

2. Какво подобрение в тези отношения виждате в близкото бъдеще и в дългосрочен план?

Предизвикателство пред мен и служителите ни в Посолството на Гърция е да подобрим още повече нашите вече отлични двустранни отношения в краткосрочен и дългосрочен план. Това може да се осъществи по различни начини, като например:
1) По-нататъшно разработване на съвместни проекти в областта на устойчивата енергия, транспорта и цифровата инфраструктура;
2) Подобряване на свързаността на основните градски центрове, търговските хъбове и хората в двете страни чрез разработване на съвместни политически, културни и бизнес инициативи и чрез премахване на оставащите пречки пред тази свързаност и
3) Използване на неексплоатирания потенциал на природните, човешките и капиталовите ресурси на двете държави и сближаване на техните бизнес общности чрез съвместно участие в европейски трансгранични програми, инициативи за изследвания и иновации и чрез съвместни инвестиции в области, в които двете държави имат конкурентни предимства или общи нужди.
Не на последно място Гърция и България заедно могат да бъдат движещата сила за икономическата, екологичната и енергийната устойчивост на региона.

Освен това съществува и потенциал за по-нататъшно увеличаване на двустранните туристически потоци между Гърция и България, които поддържат постоянно нарастваща динамика, въпреки скорошната пандемия COVID-19 и войната в Украйна. Българските граждани и предприемачи все повече инвестират капитал за придобиването на имоти и изграждането на хотели в Гърция, основно в северната ѝ част.

3. Според Вас какво е мястото на България в съвременния свят?

Като се възползва напълно от предлаганото от ЕС, България, която вече е важна държава - членка на ЕС и ценен член на НАТО, може да мобилизира своите силни страни и да се справи със слабостите си, за да създаде по-добро бъдеще за своите граждани и да допринесе като ценен и далновиден партньор за бъдещето на Европа и за нашата регионална стабилност и сигурност.

4. Ако искате да популяризирате България пред инвеститори от Вашата страна, какви биха били 5-те най-важни предимства, които бихте посочили?

Българският пазар, който е много важен съседен пазар на Гърция, се развива бързо през последните години и предоставя на гръцките предприемачи значителни възможности за развитие на бизнес партньорства и за „усвояване“ на гръцкия износ. За Гърция България е стратегически икономически партньор на Балканите и много привлекателна инвестиционна дестинация - първоначално за малки и средни предприятия, а напоследък и за по-големи мултинационални групи със значителна гръцка собственост.

Основните предимства, които бих споменал, са следните:
1) България е пряк съсед и държава - членка на ЕС;
2) България е важен „мост“ в рамките на ЕС за активизиране на гръцките фирми и за достъпа на гръцките продукти, услуги и капитал до единния пазар на ЕС;
3) Съществуват важни възможности за финансиране (фондове на ЕС и МФИ) в подкрепа на дейността на гръцките фирми;
4) Стратегическото географско положение на България с 5 паневропейски транспортни коридора, преминаващи през нейната територия (IV, VII, VIII, IX, X), и наличието на разнообразни мултимодални/интермодални транспортни услуги и услуги по веригата на доставките;
5) Благоприятен данъчен режим за бизнесите (плосък данък 10 %, най-ниският в ЕС) и относително ниски разходи за труд (най-ниските в региона на Югоизточна Европа).

Разбира се, има и редица други причини, поради които гръцките инвеститори традиционно избират България като привлекателна инвестиционна дестинация, като например ниските разходи за наем на складове и ниските разходи за услуги по веригата на доставки или многоезичието и „цифровите“ възможности на човешкия капитал. Усилията в тази връзка за провеждане на реформи, например относно процедурите за възлагане на обществени поръчки и функционирането на съдебната система, също биха увеличили значително привлекателността на България за чуждестранните инвеститори.

5. Смятате ли, че България може да подобри своя имидж или брандинг, и ако да - имате ли идея или съвет, който бихте могли да споделите с нас?

България може да укрепи своя имидж и репутация в чужбина, ако си постави конкретни цели. Такива цели според мен могат да бъдат брандирането и популяризирането на природните ѝ дадености, богатото ѝ културно наследство, гостоприемството ѝ, изобилието от природни ресурси и разнообразието от предлагани услуги. Въпросът е какво разказва стратегията за брандиране и промотиране на България за страната, какво послание отправя към хората по света за съвременна България. Една ефективна стратегия за брандиране и промотиране на България, основана на тези условия, ще помогне да се премахнат популярните клишета за България (например „държава - членка на ЕС с евтина работна ръка и евтини морски курорти“) и да се изгради модерен и популярен образ на страната (например „привлекателна, алтернативна и изгодна дестинация за любители на природата, храната, „дигитални номади“ и т.н., които търсят автентично и различно преживяване").

6. Кои ще са трите най-важни събития за Вашето Посолство до края на тази година?

Планираме много интересни неща. В същността си, посрещането на Националния ни празник през март изисква голяма подготовка и гордост за това, което празнуваме: 202 години от началото на революцията срещу османското владичество. Тази година, обаче, март започна с невероятно железопътно произшествие в Гърция, довело до трагична загуба на човешки животи, предимно на млади хора; не можем да забравим.
Позволете ми да се върна към това, което планираме. Например: през септември 2023 г. подкрепяме с ентусиазъм важна изложба, озаглавена „Одеяние на душата“, която ще бъде създадена от двама художници - грък и българин, чиито умения и въображение създават мост между традицията и традиционните форми на изкуството към съвременните начини за представяне на миналото и настоящето чрез фотография и бродерия. Ще бъде изключително интересно.

Посолството на Гърция в България планира и участието си в няколко културни фестивала, които ще се проведат през следващите месеци в България, като фестивала SOLEIL в Созопол, фестивала Сцени на Струма в София, Кюстендил и Аспровалта и фестивалът Πέτρα και Νερό (Камък и вода) в София. Гръцки артисти и институции ще представят страната ми в рамките на тези фестивали и Ви каним да ги посетите, за да се докоснете до богатата гръцка култура!

Освен това гръцкото Посолство в момента е в контакт с местните власти в Гърция, за да организира и тази година пътувания за медиите за български журналисти в няколко гръцки града!

7. Какъв съвет можете да дадете на българите, които искат да развиват бизнес с хора/ фирми от Гърция?

Гърция е едно от най-добрите места за осъществяване на бизнес в нашия регион и в Европа. Тя предлага привлекателен бизнес климат, идеален за чуждестранните инвеститори. След икономическата криза, която засегна страната ни в началото на предишното десетилетие, гръцката икономика вече е почти напълно възстановена, законодателната рамка за инвестиции е модернизирана и страната вече е отворена за инвеститори от всяка страна, като предимство е наличието на задвижваща рамка и високо ниво на човешкия капитал.

Гърция предлага набор от интегрирани услуги за улесняване на инвестициите, които осигуряват обслужване на едно място за инвестиционни проекти, а специализирани инвестиционни консултанти предоставят на потенциалните инвеститори целенасочена информация относно инвестиционните процедури в съответствие с най-добрите международни практики. Българските предприемачи, които се интересуват от развиване на бизнес с Гърция, следва да заявят интереса си към отдела по Икономически и търговски въпроси на Посолството ни, който може да ги насочи към евентуални комплексни процедури и да ги свърже директно с компетентните организации в Гърция, като например ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE AGENCY, която е основният ни орган за насърчаване на инвестициите и представлява неразделна част от службите за икономическа дипломация на МВнР.

8. Разкажете ни за себе си - каква е професионалната Ви дипломатическа кариера, от колко време сте в България и кои са най-интересните за Вас места или дори ястия в България?

Работил съм дълго време в многостранни форуми, като например в постоянните мисии на Гърция към ООН в Ню Йорк и Женева, както и в Рим във FAO, WFP и IFAD. Работил съм и в гръцкото Посолство в Рим като заместник-ръководител на мисия, но не мога да забравя и мандатите си като консул на Гърция в Истанбул, Турция и генерален консул на Гърция в Одеса, Украйна.
През последните две години бях в Атина, където в тези много трудни времена - и това е меко казано - имах щастието да бъда директор за НАТО и ОССЕ и директор по Стратегическо и оперативно планиране в гръцкото МВнР.

По-малко от три месеца съм в София, като този път имам щастието да представлявам страната си в България - едно толкова красиво и приятелски настроено място. Чувствам се добре дошъл и съм изпълнен с ентусиазъм да направя всичко възможно, за да подобрим още повече нашите вече отлични двустранни отношения, насърчавайки политическите, икономическите, културните и образователните отношения, както и сътрудничеството в областта на отбраната и сътрудничеството с полицията, както и наред с другото търговските, енергийните, транспортните и бизнес проектите.

Засега, единствено имах време да посетя центъра на София, например църквата „Св. Александър Невски“, този невероятен паметник и очаквам с нетърпение да посетя заедно със семейството си Рилския манастир, както и градове като Пловдив и други красиви и исторически места като Бургас, Варна, Сливен, Созопол, Асеновград, Поморие, Мелник, Белоградчик, Несебър, където също очаквам да се срещна с членове на живите гръцки общности. Очаквам с нетърпение да опитам и местната кухня. В края на краищата кой не обича баница, питка или гювеч?

9. Ако трябва да опишете България само с три думи, кои биха били те?

Красива, дружелюбна, плуралистична.

10.Как българите могат да научат повече за Вашата страна?

Най-добрият начин българинът да научи повече за Гърция е просто да я посети!

Моята страна е пълна с престижни туристически дестинации, които включват морски и планински забележителности, както и страхотни гастрономически преживявания и всичко това е достъпно от всеки български град само за няколко часа.

Така че Ви каня да откриете скритите тайни и прочутите красоти, които правят Гърция дестинация, толкова жива и вълнуваща, че ще искате да я посещавате отново и отново!

Можете да посетите и страницата на нашето Посолство във Facebook, където предлагаме алтернативни, както и вече известни гръцки дестинации, за българските туристи с информация на български език.

11. Наскоро Гърция потвърди подкрепата си за членството на България в Шенгенското пространство. Смятате ли, че България има шанс да бъде приета до края на тази година?

България вече отговаря на техническите критерии за членство в Шенгенското пространство. Двустранните разговори между България и Австрия, а напоследък и с Нидерландия, показват признаци на напредък в усилията за преодоляване на опасенията, изразени от тези държави членки. Смятам, че всички замесени страни правят всичко възможно, за да се справят със съображенията на Австрия и Нидерландия, за да можем да посрещнем България в Шенгенското пространство възможно най-скоро.

„Ambassadors Talk” е поредица от интервюта с посланици или ръководители на мисии, акредитирани в България. Нашата цел: да разберем тяхната гледна точка за текущите събития - както вътрешни, двустранни, така и международни. Също така, нашите гости имат възможност да популяризират страната си и да споделят информация за бъдещи събития, свързани с техните посолства. Можете да прочетете нашите интервюта от сезон 2022 на нашата рубрика тук.

Представителите на посолства в България могат да се свържат с Новините за повече информация на Office@novinitegroup.com

Novinite.com (Sofia News Agency) е най-голямата англоезична медия в България, отразявайки вътрешни и международни новини повече от 20 години. Агенцията се чете в повече от 120 страни по света. Архив с новините се съхранява от години в много правителствени и бизнес институции и уебсайтът се цитира ежедневно в световен мащаб.


#Ambassador Talks

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Инбет Казино