Демографска криза: Ще станем ли около 3,8 милиона човека в България?

Демографска криза: Ще станем ли около 3,8 милиона човека в България?
A A+ A++ A

Според демографските прогнози на Националния статистически институт населението на България ще се свие под 5 милиона души до 2075 г., а около една четвърт от него ще бъде на възраст над 65 години.

Доц. д-р Спас Ташев от БАН, един от водещите български демографи, коментира пред ФАКТИ причините за демографската криза в България и възможностите за нейното преодоляване.

"Ако говорим за прогнози, то има и по-тревожни. Така например, средният вариант на прогнозите на ООН за България сочи, че към 2075 г. ще бъдем около 3,8 милиона, а според песимистичната версия населението може да намалее до 2,6 милиона.", казва Спас Ташев.

Как се стигна дотук?

„Първоначално смятахме, че причината за демографската криза е в политическия преход, но всъщност такава криза няма, защото демографското поведение не е абстрактно, а е последица от действието на други фактори“, казва Ташев.

Според него основните причини за демографската криза в България са:

Емиграцията: Към момента 60% от общите демографски загуби се дължат на смъртността и 40% на емиграцията. През 2021 г. България е загубила 844 781 души спрямо 2011 г., като от тях около 347 000 души са емигрирали.
Възрастова структура на населението: България е типичен пример за страна, която се старее. През 2023 г. 15,9% от населението на страната е на възраст под 15 години, докато 23,9% е на възраст над 65 години.
Ниска раждаемост: Раждаемостта в България е една от най-ниските в Европа. През 2022 г. коефициентът на раждаемост е бил 1,46 деца на жена.
Какви са последиците?

Демографската криза има сериозни последици за България, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

В краткосрочен план демографската криза води до:

Намаляване на работната ръка: С намаляването на населението намалява и броят на хората в трудоспособна възраст. Това може да доведе до недостиг на работна ръка и повишаване на безработицата.
Нарастване на пенсионните разходи: С увеличаването на броя на пенсионерите нарастват и пенсионните разходи. Това може да доведе до увеличаване на данъците или намаляване на други разходи на държавата.
В дългосрочен план демографската криза може да доведе до:

Остаряване на обществото: С увеличаването на броя на възрастните хора нараства и броят на хората, които се нуждаят от грижи. Това може да доведе до увеличаване на разходите за здравеопазване и социални услуги.
Загуба на икономически растеж: С намаляването на населението намалява и вътрешният пазар. Това може да доведе до намаляване на икономическия растеж.
Какви са възможностите за преодоляване?

Доц. Ташев смята, че преодоляването на демографската криза изисква комплексни мерки, които да повлияят на всички фактори, които я причиняват.

Сред тези мерки са:

Намаляване на емиграцията: Това може да стане чрез подобряване на икономическите и социални условия в страната.
Повишаване на раждаемостта: Това може да стане чрез въвеждане на мерки, които да подкрепят семействата с деца, като например увеличаване на детските надбавки, осигуряване на по-достъпни детски градини и ясли и др.
Промяна на възрастовата структура на населението: Това може да стане чрез увеличаване на броя на хората в трудоспособна възраст, например чрез привличане на мигранти.
„Решението е в посока превръщането на демографията в национален надпартиен приоритет, изискващ консенсус и приемственост в провежданата политика независимо от смяната на отделните правителства“, казва Ташев.

Според него България има шанс да преодолее демографската криза, но това изисква дългосрочни усилия и устойчива политика.

#демографска криза

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Инбет Казино

Анкета

Одобрявате ли кабинета "Главчев"