Вдигат социалната пенсия за старост

Вдигат социалната пенсия за старост
A A+ A++ A

Заради нея се повишават и пенсиите, които не са свързани с трудова дейност

Размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен с 11 на сто, което ще доведе до увеличение на пенсията от 276,64 лв. на 307,07 лв. месечно, считано от 1 юли 2024 г. това предлага правителството, информира PARITENI.bg.

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия), както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

Предлага се постановлението да влезе в сила от 1 юли 2024 г.

С цел подобряване адекватността на пенсиите, несвързани с трудова дейност е необходимо да се определи по-висок размер на социалната пенсия за старост, се посочва в мотивите към проекта. Това може да бъде постигнато чрез приемане на предложения проект на постановление.

В чл. 100 от КСО е установен начинът за повишаване на размерите на отпуснатите пенсии за трудова дейност. На основание цитираната разпоредба размерът на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се увеличава от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година. През 2023 г. средният осигурителен доход за страната е нараснал с 11,3 на сто, а по данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени е 8,6 на сто. Така процентът, определен по реда на чл. 100 от КСО, е 10 на сто.

В разчетите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. е предвидено осъвременяването на пенсиите да бъде с 11 на сто. Процентът е определен на базата на прогнозни данни в съответствие с есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите от 13 октомври 2023 г., при допускане за нарастване на средния осигурителен доход за 2023 г. с 12,9 % и средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени за 2023 г. от 9,1 %.

В тази връзка в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юлида се повиши от 523,04 лв. на 580,57 лв., което е увеличение с 11 на сто. На това основание всички останали минимални размери на пенсиите за трудова дейност (пенсия за инвалидност поради общо заболяване, пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и наследствените пенсии) също ще бъдат повишени с 11 на сто от 1 юли 2024 г.

С оглед недопускане на повишаване размерите на пенсиите с различни проценти в зависимост от техния размер, Надзорният съвет на НОИ, с Решение № 2 от 14.05.2024 г., одобри всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2023 г., да се осъвременят от 1 юли 2024 г. с 11 на сто, за което са предвидени средства в бюджета за 2024 г., напомнят от Министерски съвет.#пенсия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Акценти

Анкета

Ще състави ли правителство?