Подкрепихте ли хората, пострадали в земетресението в Турция

Преглед на резултатите

168 гласа

17 гласа