Бюджетът завършва първото тримесечие с излишък от 1.8 млрд. лв.

Финанси | 17 май 2016, вторник / 15:22| Показвания:под лиценза на creative commons

Консолидираният бюджет (в него са включени освен републиканският бюджет и бюджетите на социалното осигуряване, бюджета на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетите на ВУЗ, БАН, БНТ и БНР, извънбюджетни фондове и сметки и др.) завършва първото тримесечие с излишък от 1.8 млрд. лв., или 2.1% от прогнозирания брутен вътрешен продукт за годината (БВП).

Това показват данните Министерството на финансите за изпълнението на бюджета през първото тримесечие, обсъдени на заседанието на правителството днес.

Положителното салдо за първите три месеца се формира от излишък по националния бюджет от 819.7 млн. лв. и по европейските средства - 1.043 млрд. лв.

За сравнение, за първото тримесечие на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 255.9 млн. лв. (0.3% от БВП).

От Министерството на финансите отчитат, че подобрението на бюджетната позиция с 1.8 процентни пункта спрямо година по-рано, продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на 2015 г.

"Месец март традиционно е силен месец за бюджетните приходи поради спецификата на данъчния календар", допълват от ведомството на Владислав Горанов.

Освен по-високите данъчни и осигурителни приходи за първо тримесечие през март са постъпили и значителни по размер грантове от ЕК в частта на помощите за общо 786.1 млн. лева. Част от тези постъпления са възстановени на България разходи, направени в края на 2015 г., а друга част са аванси по европейските програми за новия програмен период 2014-2020 година.

Постъпилите през трите месеца приходи и помощи са 9.097 млрд. лв., или 27.6% от годишните разчети. Съпоставено с първото тримесечие на предходната година приходите и помощите нарастват с 1.3 млрд. лв. (16.7%).

Общата сума на данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) е 6.6 млрд. лв., което представлява 25.4% от планираните за годината приходи. Съпоставено с март 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 11.1% (659.4 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите от преки данъци са в размер на 1.2 млрд. лв., или 25.7% от предвидените като спрямо първо тримесечие на 2015 г. нарастват със 119 млн. лв. (11%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 3.4 млрд. лв., което е 25.7% от разчетите.

Обичайно приходите от ДДС са най-високи по дял, за трите месеца те са 2.3 млрд. лв., което е ръст с 15.1 на сто на годишна база.

Размерът на невъзстановения ДДС към края на март е 141.2 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 1.069 млрд. лв. (22.9% от разчетените за годината), като спрямо края на март 2015 г. нарастват с 12.6%, или 119.4 млн. лева.

 


Тагове: бюджет, Министерство на финансите, ДДС, приходи, данъци, помощи, разчети, разходи

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси