Фонд "Земеделие" ще отпусне 1 млн. лв. през годината за качествени семена

Земеделие | 17 май 2016, вторник / 19:04| Показвания:под лиценза на creative commons

Управителният съвет на ДФ "Земеделие" прие бюджет от 1 млн. лева за 2016 г., с който ще се подпомогнат земеделските стопани за производство на семена и посадъчен материал. 

Кандидатстването и договарянето на средствата е вече в ход и ще продължи до 3 юни.

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Целта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на агенцията по сортоизпитване. Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол от своя страна обобщава постъпилите заявки и изготвя заявление към ДФ "Земеделие" с искане за необходимите средства за текущата календарна година.

Фондът отпуска средствата по схемата на агенцията за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури, извършване на последващ контрол на семената, както и окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

Субсидията е до 100% от разходите за извършените от агенцията услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 10 юни на текущата година. По време на втория транш се изплащат още до 40 на сто от средствата, съобразно прогнозната заявка и представения от агенцията междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври. 


Тагове: Фонд "Земеделие", земеделски стопани, семена, посадъчен материал, заявление, документ, култури, контрол, отчет, услуги, малки и средни предприятия

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси