Данъчните ще искат обезпечения от търговците на горива! Държавата изгубила 109 млн. лв. от ДДС-измами през 2015-та

Бизнес | 18 май 2016, сряда / 13:47| Показвания:Владислав Горанов / БГНЕС

Националната агенция по приходите вече ще иска обезпечения за една година при сдлеките с горива. Това предвижда промяна на Закона за ДДС , подготвена от Министерството на финансите свързана с търговията с горива. Днес от ведомството на Владислав Горанов са публикували проект на промяна в нормативната уредба в тази област, предаде БГНЕС. Предложенията се правят “във връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност”, уточняват от МФ.

От информацията на финансовото ведомство става ясно, че има тенденция на нарастване на щетите за бюджета при прилагане на схемата за “намаляване на данъчните задължения чрез непълно отчитане на приходи от продажби на горива” от задължени лица, осъществяващи търговска дейност. Според данъчните през 2013 г. бюджетът е загубил 55 млн. лв. от неотчитане на пълния обем приходи от търговия с горива. През 2014 г. сумата възлиза на 99 млн. лв., а през 2015 г. на 109 млн. лв.

Данъчните измами с ДДС са едни от най-сложните социално-икономически негативни явления, които оказват изключително отрицателно въздействие върху икономиката на страната. Тези незаконни действия лишават бюджета от значителни по размер приходи, като едновременно с това оказват негативно влияние върху пазарната среда и конкуренцията, икономическото развитие и инвестициите, подкопавайки реалната икономическа дейност”, гласят част от мотивите към ЗИД на ЗДДС.

Със законопроекта се предлага механизъм, съгласно който, при осъществяване на търговия с течни горива, лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, допълват от МФ.

Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато регистрирано по ЗДДС лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв., става ясно от проектопромените.

Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови, като следва да се отбележи, че най-рискови са вложителите в данъчните складове (66,3% от броя на вложителите в данъчни складове през 2015 г. се идентифицират като рискови лица), както и лица, посредници в търговията с течни горива. “Механизмът представлява и предпазна мярка за коректните икономически оператори от случайни сделки с некоректни доставчици на течни горива, участващи в схеми за данъчни измами, като ще способства и за предотвратяване на възможността за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, по които доставчикът не се е разчел с бюджета”, допълват от МФ.

.

 

 


Тагове: Закон за ДДС, обезпечения, Министерство на финансите, Горанов, данъчни измами

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси