Лихвите по кредити и депозити продължават да падат

Финанси | 31 май 2016, вторник / 13:17| Показвания:sxc.hu

Банковите лихви по депозитите и кредитите през април падат на годишна база, но спрямо март има известно увеличение, отчита БНБ.

През април основният лихвен процент е 0.00. В сравнение с април 2015 г. основният лихвен процент намалява с 0.01 процентни пункта, а спрямо март 2016 г. запазва нивото си, сочат данните на БНБ.

За април 2016 г. индексът ЛЕОНИА e минус 0.21 на сто, като в сравнение със същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.22 пр.п. /ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България./

Индексът СОФИБОР за срочност един месец спада спрямо април 2015 г. с 0.29 пр.п. до 0.00 процента, а този за 3 месеца - с 0.43 пр.п. до 0.13 процента. /Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар./

Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с април 2015 г. намалява с 0.34 пр.п. до 0.27 на сто, а при ДЦК с матуритет 5 години се увеличава с 0.27 пр. п. до 0.99 процента.

Банкови депозити за бизнеса и за домакинствата към април

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на нефинансовите предприятия през април 2016 г. спада на годишна база с 0.48 процентни пункта /пр.п./ до 0.41 процента, а по тези в евро - с 0.58 пр.п. до 0.44 процента, съобщава БНБ.

В сравнение с март 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.07 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.19 пр.п.

През април 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата се понижава с 0.62 пр.п. до 1.17 на сто, а по тези в евро - с 0.65 пр.п. до 0.80 на сто. В сравнение с март 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.04 пр.л., а по тези в евро - с 0.02 пр.п.

Лихвените равнища по кредити за бизнеса към април

Средният лихвен процент по кредитите на фирмите до един милион евро, договорени в левове, се понижава през април на годишна база с 0.99 пр.п. до 4.91 на сто, а по тези, договорени в евро с 1.26 пр.п. до 4.50 на сто. Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, спада с 2.22 пр.п. до 5.51 процента, а по тези, договорени в евро - с 1.44 пр.п. до 6.62 процента.

На месечна база средният лихвен процент по кредитите до един милион евро, договорени в левове, се повишава с 0.24 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.35 пр.п.

При кредитите над един милион евро, договорени в левове, средният лихвен процент нараства с 0.97 пр.п., а по тези, договорени в евро с 0.45 пр.п.

Лихвите по кредити за домакинства

През април средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава на годишна база с 0.63 пр.п. до 9.93 на сто, а по тези в евро - с 0.99 пр.п. до 7.20 на сто.

При жилищните кредити в левове той спада с 0.92 пр.п. до 5.11 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.78 пр.п. до 5.71 на сто. На месечна база през април средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.05 пр.п., а по тези в евро - с 0.77 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.04 пр.п., а по жилищните кредити в евро - с 0.26 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2016 г. намалява на годишна база с 0.62 пр.п. до 10.88 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 1.07 пр.п. до 7.84 на сто.

Годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо април 2015 г. с 1.02 пр.п. до 5.57 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 1.00 пр.п. до 6.17 процента. На месечна база през април 2016 година ГПР по кредитите за потребление в левове нараства с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.62 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.08 пр.п., а по тези в евро - с 0.34 пр.п.


Тагове: лихви, депозити, кредити, БНБ, статистика, домакинства, бизнес, април, Софибор, Леониа

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси