Кабинетът предлага законови промени срещу ДДС - измамите с горива

Бизнес | 8 юни 2016, сряда / 14:33| Показвания:Снимка: БГНЕС

Търговците на горива ще внасят обезпечение пред Националната агенция за приходите, ако доставят количества на стойност над 25 хил. лв. Това предвижда допълнение към Закона за данъка върху добавената стойност, което Министерският съвет одобри днес.

Допълнението предвижда при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато данъчно задължено лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.

Предложеният механизъм ще доведе до по-ефективна превенция и борба с данъчните измами с ДДС при търговията с течни горива посредством максимални нива на прозрачност и правна сигурност за икономическите
оператори, се казва в мотивите към законопроекта. Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови (най-рискови са вложителите в данъчните складове – 66.3% от броя им са идентифицирани като такива), както и лица, посредници в търговията с течни горива.

Данъчните измами с ДДС са едни от най-сложните социално-икономически негативни явления, които оказват изключително отрицателно въздействие върху икономиката на страната. Тези незаконни действия лишават бюджета от значителни по размер приходи, като едновременно с това оказват негативно влияние върху пазарната среда и конкуренцията, икономическото развитие и инвестициите, подкопавайки реалната икономическа дейност, се казва в съобщението на пресслужбата.


Тагове: Министерски съвет, горива, ДДС, Национална агенция за приходите, данъчни измами, търговия, обезпечение

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси