Изненадващо свиване на индустриалното производство в еврозоната през февруари

Бизнес | 11 април 2017, вторник / 14:20| Показвания:Източник: YouTube

Индустриалното производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза изненадващо понижение през февруари, в резултат най-вече на рязко намаляване на енергийното производство. В същото време производството в България нарасна с най-солидно темпо в рамките на целия ЕС, заличавайки напълно спада от началото на годината, показват данните на Евростат, предаде БНР.

Индустриалното производство в еврозоната се сви през февруари с 0,3% спрямо януари, когато нарасна с 0,3% (солидна низходяща ревизия от предходна оценка на Евростат за скок от 0,9%), като очакванията на финансовите пазари бяха за слаб растеж с 0,1 на сто. Така на годишна база темпото на производствения растеж се ускори до 1,2% от повишение с едва 0,2% месец по-рано (низходяща ревизия от повишение с 0,6%), но при прогноза за по-добър растеж от 2 на сто.

Свиването през февруари се дължи в най-голяма степен на спад с цели 4,7% на производството на енергия и с 1,1% при производството на потребителски стоки с недълготрайна употреба (дрехи и хранителни продукти), докато производството на дълготрайни потребителски стоки (такива като автомобили и хладилници) остава стабилно спрямо януари, а това на средствата за производство нарасна с 1 на сто.

Индустриалното производство в целия ЕС се понижи през февруари с 0,2% спрямо месец по-рано, когато нарасна с 0,3%, докато растежът на годишна база се ускори до 2,1% от 1,2% през януари. 

Индустриалното производство отчете най-силен растеж на месечна база в България и Словения (3,6 на сто), следвани от Унгария (3,4%) и Латвия (3,2%), докато най-солиден спад на производството беше отбелязан в Ирландия (понижение с цели 15,5%), Франция (1,6%) и Хърватия (1,5%).

Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Гърция (11,2%), Латвия (10,0%) и Естония (9,0%) при н ай-солиден спад отново в Ирландия (10,0%) и Франция (0,8%).

Изненадващо слабите европейски данни изглеждат в противоречие със серията позитивни проучвания, отчитащи постоянно солидно подобрение на промишлената активност от началото на годината. Така индексите PMI на Markit, отчитащи бизнес активността в еврозоната, отбелязаха най-доброто си представяне през първите три месеца на настоящата година от шест години насам. Слабите индустриални данни за февруари и солидната низходяща ревизия на данните за януари могат отчасти да охладят тези позитивни прогнози.

За разлика обаче от слабите осреднени данни на Евростат за ЕС, индустриалното производство за България нарасна за февруари с цели 3,6%, компенсидрайки цялото понижение с 3,1%, отчетено през януари. По този показател нашата страна, заедно със Словения, заемат челното място сред всичките 28 страни-членки на Съюза, като това представлява най-солиден ръст на българското индустриално производство от декември 2012-та насам, когато то нарасна с 4,3%.

На годишна база индустриалното производство в България се увеличи през февруари с 5,0%, след като през януари излезе на негативна територия за пръв път от май 2016-та, понижавайки се с 0,9%.

Позитивните данни за България са в синхрон с оповестено по-рано тази седмица проучване на НСИ, според което индексът на промишленото производство в България нарасна през февруари с 3,7% на месечна база и с 5,0% на годишна, въпреки че подобно на проучването на Евростат, беше отчетено рязко намаляване на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ през втория месец на настоящата година.


Тагове: Евростат, ЕС, еврозона, България

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси