Половин милион българи с по-високи заплати от 1 януари

Финанси | 1 ноември 2019, петък / 17:23| Показвания:

Малко над 485 000 българи ще получават по-висока заплата от 1 януари 2020 година. Толкова са хората у нас, които са наети на минимална заплата , по данни на НСИ към второ тримесечие на 2018 г.

Причината е, че от догодина минималната заплата става 610 лева от 560 лева сега. Това се посочва в Проект на Постановление на Министерски съвет за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Новият размер бележи ръст от 8,9% спрямо 2019 г., което ще допринесе за повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа, реализиране и задържане на трудовия пазар, за повишаване на жизненото им равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите, се казва в документа.

Минималната работна заплата в България в момента е с 35,8% по-ниска от тази в Румъния и с 33,4% от тази в Латвия. Независимо от планираното повишение от догодина, размерът й остава на най-ниското ниво в сравнение с другите страни от ЕС, пише pariteni.bg.

За периода 2012-2019 г. минималната заплата нараства номинално с почти 100% от 283 лв. през 2012 г. до 560 лв. през 2019 г.

Според разчети на социалното министерство на макроравнище общите разходи за труд на работодателите от увеличението на МРЗ от 560 лв. на 610 лв. ще се увеличат с под 1%.

Макар че номинално минималната работна заплата в България е на най-ниското ниво в сравнение с другите страни от ЕС, съотношението ѝ към средната работна заплата ни нарежда на по-предна позиция.

По последни данни на Евростат, през 2018 година съотношението на минималната работна заплата към средната в ЕС в 21 държави, за които има данни, е в границите от 37,9% в Испания до 51,4% в Словения.

За 2018 г. в България съотношението е 44,6%. В седем държави това съотношение е по-ниско – Испания (37,9%), Чешката република (38,1%), Германия (40,3%), Словакия (40,7%), Малта (42,6%), Хърватска (44,3%).


Обратно  

Търсене

Търси