За енергийната 2019 и какво да чакаме през 2020

Мнения | 8 януари 2020, сряда / 15:33| Показвания:Личен архив

Наред с видими успехи през 2019, безусловно се изостря нуждата от ясна стратегическа визия и конкретна програма за развитието на енергийния сектор, както и от рязко повишаване на административния капацитет на национално и общинско ниво

Българският енергиен сектор през 2019 г. заслужава внимание не само поради постигнатото, но и предвид няколко същностни проблеми, получили ясни очертания през годината, които очакват решения и адекватни стъпки още през 2020.

ЗА УСПЕХИТЕ ….

2019 г. безспорно беше успешна за енергийния сектор в няколко направления. На първо място, след доста години забавяне, започна активното развитие на газопреносна инфраструктура, чиято важност има не само национално, но и регионално и европейско измерения. Става дума основно за т.нар. Балкански поток, но също така и за други инфраструктурни проекти в областта на природния газ.

Разбира се, работата по Балкански поток е черешката на тортата. Дори при недостатъчната все още официална информация относно конкретните икономически изгоди за страната, фактът, че най-после нещо толкова мащабно и със стратегическо значение се строи на българска територия, е достатъчно важен сам по себе си. Иначе въпросът за икономическата ефективност на проекта е особено актуален като се има предвид, че транзитът на газ по Трансбалканския газопровод на практика върви към спиране, а именно той беше много съществен източник на доходи под формата на транзитни такси.

През 2019 се ускори и работата по изграждането на газовия интерконектор България – Гърция, при това при обезпечено финансиране – така е налице ясно послание, че проектът най-после ще бъде довършен, което ще допринесе за по-голяма сигурност на газовите доставки, вкл. и от конкуриращи се източници.

На второ място, от гледна точка на производството на електроенергия, най-важните добри новини са свързани с атомната ни енергетика. От една страна 6ти блок на АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" получи нов десетгодишен лиценз за експлоатация. Така, след удължаването на работата на 5-и блок през 2017 г., две хиляди мегавата ядрени мощности ще продължат да функционират години напред и да допринасят съществено за енергийната сигурност на страната.

В контекста на ядрената енергетика следва да се отбележат и успешно извървените на този етап процедурни стъпки по търсене на стратегически инвеститор за АЕЦ "БЕЛЕНЕ" – независимо от горното, за съжаление това все още не прави проектът да изглежда по-реалистичен. Ще се спра на този въпрос малко по-късно.

На трето място следва да се отбележи развитието на борсовата търговия. Стартиралата преди няколко години електроенергийна борса направи серия от съществени стъпки през 2019, за да се утвърди като важен фактор за пазарното развитие, който привлича все повече участници; тук е мястото да подчертаем и случилото се през 2019 присъединяване към единния европейски пазар в рамките на деня. Допълнително, през 2019 беше структурирана на практика и борса за природен газ, която впечатляващо бързо беше подготвена от страна на БУЛГАРТРАНСГАЗ – а това позволи в началото на 2020 тя да стартира и своята реална дейност.

Списъкът на постиженията в енергийната област през 2019 г. на национално ниво може да бъде продължен и в контекста на опитите за ефективно развитие на нормативната база, по отношение на безспорната тенденция за подобряваща се комуникация между бизнес и управляващи (особено с изпълнителната власт!), балансираното поведение на страната ни в международен план, вкл. и подобряване комуникацията с Русия като важен енергиен партньор и др.

Извън горното заслужава да бъде посочен и фактът, че българският електроенергиен сектор и през 2019 беше фактор за енергийната сигурност в региона на ЮИЕ.

В рамките на посоченото по-горе може да се заключи, че 2019 допринесе конкретно за развитието на енергийния пазар в страната, което от своя страна тепърва ще има и своите регионални и европейски измерения.

… И ЗА ОТГОВОРИТЕ НА ОСНОВНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ЧАКАМЕ ПРЕЗ 2020 Г.

Предизвикателствата, които поставя одобрената в края на 2019 т.нар."Зелена сделка" на ЕС, тепърва ще се усещат. Същевременно формирането на адекватна и конкретна позиция на България в това отношение след политическите фанфари по приемането на сделката няма да е нито лесно, нито бързо – затова обаче е нужна експертна мобилизация и много реализъм от страна на вземащите решения. Така, на фона на бързите промени в концепцията за развитие на енергетиката, вкл. и на ниво "Европейски съюз", е не по-малко важно обаче да се посочат откритите въпроси, които очакват отговори през 2020. По-долу се спирам на тези, които за мен са водещи...

Останалата част от коментара на експерта по енергийна политика Славчо Нейков можете да прочетете на iNews.bg


Обратно  

Търсене

Търси