Текстът от наредбата за ТЕЛК-овете, заради който се намаляваха процентите, падна в съда

Общество | 8 юли 2020, сряда / 19:19| Показвания:Булфото

Окончателно съдът отмени спорен текст от Методиката за определяне на процентите за трайно намалена нетрудоспособност.

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленен състав от януари тази година, с което беше отменена точка 3 от Методиката.

Отменената разпоредба гласи, че когато са налице няколко увреждания, за всяко от които е посочен отделен процент, оценката за вид и степен на увреждането се определя, като се взема най-високият процент и най-тежкото увреждане.

Процентите за съпътстващите увреждания не се отчитат при оценката, но се вписват в мотивите на решението.

Съдът е приел, че в документа са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, а също и че не са изпълнени редица законови изисквания в съдържанието да бъдат посочени причини за промените, поставените цели, необходимите финансови средства и очакваните резултати от прилагането на новата уредба.

Липсва и анализ за съответствие с правото на ЕС. Според магистратите предложеният текст не гарантира очакваните обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза. Липсва и надеждна финансова обосновка за въздействието на прилаганата промяна върху държавния бюджет.

Решението на съда е окончателно.

 


Тагове: ТЕЛК, наредба, съд, текстове, отмяна

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси