Над 73% срив в туризма ни през годината на COVID-19

Бизнес | 24 февруари 2021, сряда / 13:00| Показвания:Pixabay

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 15.1%, а намаление е регистрирано само при „Въздушен транспорт“ - с 0.9%. Това съобщиха от Националния статистически институт по отношение на индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е отчетено при „Радио- и телевизионна дейност“ (8.6%) и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (7.2%). Намаление се наблюдава при „Издателска дейност“ - с 11.6%.

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие е отчетено при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 8.6%, и „Дейности по охрана и разследване“ - с 5.3%. Значителен спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 45.8%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 1.5% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е отчетен при „Въздушен транспорт“ - с 57.7%, и „Воден транспорт“ - с 26.0%. Увеличение се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 16.4%, и „Сухопътен транспорт“ - с 3.6%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е със 7.0% по-висок през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-съществено нарастване е отчетено при „Далекосъобщения“ - с 28.5%. Значителен спад е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (31.6%).

При Други бизнес услуги увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като то е най-голямо при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 13.9%, докато спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - със 73.2%.

 

 


Тагове: НСИ, обороти, туризъм, транспорт, куриерски услуги, намаление, увеличение, 2019 година, 2020 година

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси