Над 42% от хотелите пуснали служители в платен или неплатен отпуск през януари

Туризъм | 25 февруари 2021, четвъртък / 11:40| Показвания:БГНЕС

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През януари 51% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65.6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47.5% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 24.7% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ - 17.6%, и „освобождаване/съкращаване“ - 13.6%.

От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 9.7% от мениджърите, 7.7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 5.3% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 32.2% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

Намаление в приходите от дейността си през януари спрямо предходния месец са отчели 49% от анкетираните управители, докато при 37.9% няма промяна.

През следващия един месец 49.2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 27.7% няма да могат да се справят сами, а 22.3% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 43.9% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 37% от тях смятат да продължат да работят, 15.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.6% прогнозират да я прекратят.

 


Тагове: НСИ, места за настаняване, служители, платен отпуск, неплатен отпуск, освобождаване, затваряне, приходи, разходи, спад

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси