Сирене с повишено водно съдържание - само в опаковки

Търговия | 28 юли 2021, сряда / 17:01| Показвания:"Саламуреното сирене с повишено водно съдържание" ще се продава само предварително поставено от производителя в опаковки, които не могат да бъдат отстранявани в търговския обект.

Това става ясно от приетата днес наредба за специфичните изисквания към млечните продукти от Министерски съвет. С наредбата се въвеждат дефиниции за продуктите "бяло саламурено сирене" и "саламурено сирене с повишено водно съдържание". 

Освен това се въвеждат критерии за бялото саламурено сирене, като то трябва да съдържа сухо вещество и маслеността поне 40%. Заложени са изисквания за използване на означенията "високомаслено", "пълномаслено", "със средна масленост", "частично обезмаслено" и "обезмаслено".

Наредбата има за цел да намали предпоставките за подвеждане на потребителя и отговаря на нагласите, които са предварително обществено коментирани. 

Ще има преходен период за новите изисквания по отношение на етикетирането и опаковането, за да се даде възможност на бизнеса за адаптиране към направените промени. Наредбата ще влезе в сила три месеца след обнародването й в Държавен вестник.


Обратно  

Търсене

Търси