Служебният кабинет ще емитира 200 млн. лв. дълг

Финанси | 31 август 2021, вторник / 19:20| Показвания:Служебният кабинет за първи път ще прибегне до емитиране на дълг, за да покрие очакваните дефицити до края на годината. На 7 септември БНБ ще проведе аукцион за пласиране на държавни ценни книжа за 200 млн. лв. с пет-годишна срочност. Държавата очаква да пласира книжата на вътрешния пазар при нулева лихва.

В началото на годината правителството на Бойко Борисов вече увеличи дълга на държавата с 800 млн.лв., след като на няколко пъти пласира 5-годишни и 10-годишни ДЦК. При предишните емисии на 5-годишни ДЦК бе постигната отрицателна доходност, което означава, че вместо да плаща на кредиторите си, държавата ще получи пари от тях. 

Тази година Законът за държавния бюджет позволява на страната ни да поеме нов дълг до 4.5 млрд. лв., с който трябва да се прокрие заложеният дефицит в бюджета от 4.9 млрд. лв. Според предлаганата от служебния кабинет актуализация на бюджета, дефицитът ще падне до 4.7 млрд. лв. Към края на юли бюджетът е все още на излишък с около 730 млн. лв.

 

 

Обратно  

Търсене

Търси