Подпомагат земеделците, пострадали от градушка, по две схеми

Земеделие | 5 септември 2021, неделя / 13:00| Показвания:Всички стопани, чиито площи са пропаднали заради форсмажорно събитие, могат да получат финансова помощ по две схеми, съобщава Министерството на земеделието, храните и горите.

 Схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа и по де минимис (de minimis)

При подпомагането по схемата за обвързаната подкрепа, земеделските производители трябва да имат предвид следното: за да бъде признато форсмажорно събитие, кандидатът за подпомагане по обвързаните схеми за плодове и зеленчуци (обвързана подкрепа) уведомява ДФ "Земеделие" в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие - в случая падналата градушка, като подава декларация по образец в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие". С нея се задължава да предостави доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство, издаден от оторизирана за това институция - областен управител, кмет на населеното място и др.

В конкретния случай с градушката на 28 август в област Пловдив това е заповед от кмета на населеното място или областен управител за наличието на бедственото събитие /положение, с посочени землища/имоти, придружена от документ от службата по метеорология и хидрология удостоверяващ настъпилото събитие - градушка/ дата, часови диапазон, период/.

По схемата де минимис максималната помощ, която могат да получат земеделските стопани, е общо в размер на 25 000 евро за последните три финансови години.


Обратно  

Търсене

Търси