Бг закон "Магнитски": Ще има два черни списъка, включените ще ги проверява КПКОНПИ

Правосъдие | 14 септември 2021, вторник / 18:29| Показвания:Подготвя се законопроект, който да уреди последиците от санкции като тези по закона "Магнитски". Това се разбра по време на днешното заседание на парламентарната комисия, която проучва действията и бездействията на българските институции във връзка с наложените от САЩ санкции на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков.

По проектозакона работи Министерството на правосъдието и той е още в твърде ранен етап. Има амбиция обаче да е готов до събирането на следващия парламент.

Работното име на закона е "за мерки за превенция и защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата".

 

Според концепцията на законопроекта, с която "Сега" се запозна, физическите и юридическите лица, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която може да доведе до възникването на посегателства върху националната сигурност, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, се включват в национален списък, приет с решение на Министерския съвет. Свързаните с тях лица се включват в отделен списък на свързаните лица.

Задължени да прилагат мерките по този закон ще са изпълнителната власт и другите органи на държавна власт, държавните и общинските предприятия, публичните предприятия, ръководителите на стратегическите обекти, банките.

Те незабавно трябва да предприемат действия за прекратяване на договорните си отношения, както и за недопускане на бъдещи договорни отношения с лицата от двата списъка. Като за лицата, включени в списъка, няма да има и партийна субсидия, ако такава би им се полагала. А включването в списъка ще е основание да започне проверка от антикорупционната комисия КПКОНПИ.

Идеята на правосъдното министерство е да се създаде Междуведомствен съвет като консултативен орган към Министерския съвет, който да се председателства от министъра на финансите. В него ще влизат и заместник-министри на правосъдието, на външните работи, на МВР и икономиката, както и зам.-изпълнителен директор на НАП, зам.-председател на ДАНС и подуправител на БНБ.

По писмено искане на председателя на този междуведомствен съвет, държавните органи и лицата, осъществяващи публични функции, са длъжни да предоставят информация за лицата в списъка. Предвижда се предоставянето на информация да не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова, търговска, държавна тайна или служебна тайна. Съветът ще може да изисква и от хората в списъка допълнителни документи или да възлага допълнителни проверки.

Списъците ще подлежат на предварително изпълнение, а хората, които попаднат в тях, ще могат да обжалват пред Върховния административен съд.

За свързани лица ще се приемат тези, за които са установени факти и са събрани данни, че са предоставили материална помощ на лицата, включени в основния списък, или са им съдействали чрез действие или бездействие. За свързани лица ще се смятат и управители, прокуристи или ликвидатори на дружества, включени в списъка; физическите лица, които притежават над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка; съпрузи, роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, или роднина по сватовство - до трета степен включително.

Прокуратурата: Прекратили сме 13 от 14 преписки за Пеевски

За последните 20 години прокуратурата е работила по 14 преписки срещу Делян Пеевски. 13 от тях са прекратени. Това става ясно от информацията, предоставена от държавното обвинение на парламентарната комисия. Срещу Божков имало 9 преписки, по 4 от които се водели разследвания. 

Срещу Илко Желязков, който допреди обявяването от САЩ беше зам.-председател на бюрото за контрол на СРС-тата, няма образувани преписки.

"Виждаме как прокуратурата изпира Делян Пеевски. Тя не вижда в дейността му никакъв проблем", коментира след заседанието на комисията председателят ѝ Надежда Йорданова ("Демократична България"). "Големият брой прекратени преписки за Пеевски трябва по-скоро да ни тревожат, отколкото да ни радват. Има въпроси спрямо действията на разследващите органи", каза още тя, цитирана от БГНЕС.

"От датата на налагането на санкцията в МВР не е имало разследване относно участие на Делян Пеевски в корупционни действия, включително свързани с търговия с влияние, подкупи на държавни служители от българското правителство, договаряне с политици с цел осигуряването на политическа подкрепа и положително медийно отразяване, както и няма разследване относно участие/свързаност на Пеевски със схема за подкупи, засягащо български документи за пребиваване на чуждестранни граждани", се казва пък в отговорите на МВР до парламентарната комисия, която заседава за последен път днес.

Доротея Дачкова, "Сега"


Обратно  

Търсене

Търси