Съюзът на съдиите пита ВСС за харчовете на съдебната власт

Вътрешна политика | 10 декември 2012, понеделник / 09:31| Показвания:Съдиите вече са поставяли пред ВСС въпроси по бюджетирането на съдебната власт още в края на май, давайки дори и конкретни предложения. Снимка: БГНЕС

Съюзът на съдиите в България (ССБ) е изпратил поредно писмо до Висшия съдебен съвет (ВСС), в което иска обяснение за случващото се с бюджета на съдебната власт.

Поводът за въпросите е решението на ВСС от ноември, с което се извършват корекции по бюджетните сметки,  за да се осигурят средства за 12-а заплата на работещите в съдебната система.

От Съюза питат защо разходите на ВСС се увеличават непрекъснато, а на съдилищата намаляват и какво се предвижда в бюджета за 2013 г.

От становището на комисията по бюджет и финанси се разбира, че за 2012 г. има неизпълнение на заложените приходи,  както и че те са били предвидени с 35 млн. лв. повече от заложените за предходната година.

Преходният остатък от 2011 г. е бил разпределен за възнаграждения на вещи лица, за издръжка и за увеличение на основните заплати от 1 юли 2012 г.

Поради тези причини ССБ иска ВСС да информира не само работещите в съдебната власт, но и цялото общество относно бюджета на съдебната власт.

В контекста на икономическата криза  решението на ВСС за  допълнителни възнаграждения за участие в комисиите на членовете на ВСС  се нуждае също от специално обяснение и защита, се казва в писмото на ССБ.

Съдиите вече са поставяли пред ВСС въпроси по бюджетирането на съдебната власт още в края на май, давайки дори и конкретни предложения.

ССБ са посочили в писмото проблемите с порочната практика на несвоевременното заемане на свободните щатни длъжности за съдии, прокурори и следователи с цел да се натрупа  бюджетен остатък от неусвоените средства  за заплати.

Според съдиите това води до неравномерно натоварване на съдиите и прокурорите.

От ССБ смятат още, че липсата на финансово обезпечение на свободните щатни позиции, каквото не е предвидено в бюджетите за 2012 г. и 2013 г., поставя под съмнение съдебната власт да се справи с голямото натоварване в определени органи, тъй като местата не биха могли да бъдат заети чрез конкурс поради липса на средства за заплати.

Според съдийската организация Министерството на финансите трябва да вземе отношение при планирането на бюджета на независимата съдебна власт.

И в това писмо от ССБ настояват да не се изплащат бонуси, а да се предвиди заплащане на всички магистрати на коледни или великденски заплати, тъй като според съдиите такова регламентиране ще спре риска от субективен произвол на административните ръководители.


Тагове: харчове, съдебна власт, ССБ, ВСС, Съюз на съдиите в България, Висш съдебен съвет, съдебна власт, бюджет

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси