Властта бави кадастралния план на "Студентски град" 7-ма година - вместо да затворят нощните заведения, те никнат като гъби

Властта бави кадастралния план на "Студентски град"  7-ма година - вместо да затворят нощните заведения, те никнат като гъби
БГНЕС
A A+ A++ A

Седма година продължава изготвянето на кадастрална карта и кадастрални регистри на Район “Студентски” в Столична община. Това става ясно от писмената кореспонденция на регионалния министър Лиляна Павлова с депутат от ГЕРБ, цитирана от БГНЕС.

Докато държавата и общината продължават да нямат реална представа за собствеността върху земите в “Студентски град”, районът продължава да се застроява. А нощните заведения никнат като гъби.

В сряда сутринта именно пред такава дискотека бе открит в безпомощно състояние 23-годишен мъж. След убийството на студента Стоян Балтов преди дискотека “Амнезия” през декември 2008 г., което предизвика и протест, първоначалната реакция на властите бе да обещаят, че нощните заведения ще бъдат премахнати от територията на “Студентски град”. Именно по това време е започнала и работата по кадастралния план, който трябва да сложи ред в строителството.

Седем години по-късно не само, че заведенията не са премахнати, но са и в пъти повече.

Производството по изгатвянето на кадастрален план на района е открито на 15 юли 2009 г., но не е приключено и до днес. В писмения си отговор до депутата от ГЕРБ, регионалният министър Лиляна Павлова посочва, че със заповед на премиера Бойко Борисов от 11 май 2015 г. е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да извърши цялостен анализ на правния и градоустройствен статут на имотите на територията на “Студентски град”. През октомври работната група е поискала удължаване на срока за изпълнение на възложената задача с още шест месеца, които изтичат в средата на месец април 2016 г. Председател на работната група е Веселин Пенев, областен управител на София-град.

“В Междинния доклад на работната група (около 20 стр.) подробно се излагат констатираните в хода на работата проблеми, които в обобщение и неизчерпателно се дължат основно на наличие на конкуриращи се права и претенции за собственост, произтичащи основно от актове за собственост, издадени от общината и държавата, актове на приобретатели на имоти от държавата и общината, актове за възстановена собственост и непредприети действия по деактуване след извършени сделки и възстановяване на собственост”, пише още Лиляна Павлова, която уточнява, че са били проведени “десетки срещи” между представители на заинтересованите институции.

Договорено било кметът на София да внесе предложение в Столичния общински съвет за намаляване на капитала на общинските дружества, в които неправомерно са включени държавни имоти за територията на Район “Студентски”. Кметът на София трябва да предприеме и действия по отмяна на неправилно съставените актове за общинска собственост на територията на “Студентки град”.

Образователното министерство трябва да поиска съставянето на актове за държавна собственост на прилежащите към учебните сгради и общежития терени, на висшите училища.

Областният управител на София пък трябва да предприеме действия по съставяне на актове за държавна собственост на прилежащите към учебните сгради и общежитията терени, управлявани от висшите училища и към други обекти на територията на район „Студентски“, местност „Студентски град“. Работата на работната група продължава, уточнява Павлова.


 
 

#"Студентски град" #МРРБ #Столична община

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай