НСИ: Разходите на работодателите се увеличават

Бизнес | 20 септември 2016, вторник / 13:10| Показвания:Източник: agroplovdiv.bg

 

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица се увеличава със 7.3% на годишна база. Увеличението в индустрията е с 8.6%, в услугите - с 6.6%, а в строителството - с 6.7%. Това става ясно от данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2016 г., предаде БГНЕС.

За този период най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 12.2%, „Преработваща промишленост” - с 10.6%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 9.2%.

Най-нисък ръст на общите разходи е в секторите „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0.8%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 1.6%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Добивна промишленост” - с 0.3%.

През второто тримесечие на 2016 г. както разходите за възнаграждение за един отработен час, така и другите разходи се увеличават със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

Изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от - 0.5% за „Добивната промишленост” до 12% за „Операции с недвижими имоти”. 


Тагове: разходи, увеличението

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси