Предлагат делата срещу непълнолетни да се гледат бързо и с приоритет

Правосъдие | 3 юли 2015, петък / 15:32| Показвания:снимка: БГНЕС

Делата с участие на непълнолетен обвиняем да се гледат приоритетно в максимално кратки срокове, с предимство пред останалите дела, независимо дали непълнолетният е задържан под стража или не.

Това са част от предложенията в проект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), който Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане. Законопроектът предвижда специални стандарти за участието на деца в наказателното производство.

"Непълнолетният обвиняем задължително има защитник, като адвокатите, които участват по дела с такива лица трябва да имат специална подготовка. Същото важи и за съдиите - когато страна по делото е малолетно или непълнолетно лице, разпределението на делата се извършва с оглед на това дали съдиите са преминали обучение за разглеждане и решаване на дела с участието на малолетни и непълнолетни".

Обръща се специално внимание и на децата като уязвима категория свидетели. Регламентира се възможността малолетните и непълнолетни свидетели да бъдат изслушвани непосредствено след извършване на престъплението в т.нар. "сини стаи" от специалисти за работа с деца и чрез аудио-визуално техническо средство, с оглед точното документиране на обстоятелствата и последващо използване на записа, в съответствие с принципа за ограничаване броя на разпитите до минимум.

Разследващият полицай, съдията и прокурорът няма да имат пряка връзка с малкия свидетел, а ще задават въпроси, чрез специалист за работа с деца и съответното аудиооборудване. Изрично се изключва непосредственият контакт на децата свидетели и жертви с обвиняем или с негов защитник.

При необходимост разпитите на деца могат да бъдат провеждани и чрез видеоконферентна връзка, предвижда проектът.

Като основен принцип в правораздаването се установява правилото за по-голяма важност и приоритетност на делата, по които обвиняемият е непълнолетен, като се предлага тези дела да се разследват, разглеждат и решават с предимство пред останалите дела. Проектът предвижда съдията-докладчик да насрочва делата срещу непълнолетни в едномесечен срок от постъпването им.

С него задържането на непълнолетни, привлечени като обвиняеми за престъпления, за които се предвижда наказание от над 5 години затвор, се ограничава до 6 месеца, а за всички останали случаи то не трябва да е повече от 1 месец.

При разследване на непълнолетен прокурорът ще възлага изготвяне на специален доклад на екип от психолог, педагог, социален работник и специализиран полицейски служител за работа с деца. Част от него ще е оценката на непълнолетния извършител.


Тагове: ДЕЛА, непълнолетни, приоритет

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси