Магнитни бури май 2024 г. по дати: Кога са опасните дни и как да се предпазим?

Магнитни бури май 2024 г. по дати: Кога са опасните дни и как да се предпазим?

Снимка: Генерирана с ИИ

A A+ A++ A

През май 2024 г. се очаква магнитните бури да оказват значително въздействие върху човешкото здраве. Смущенията в магнитното поле на Земята, причинени от тези бури, могат да доведат до смущения в съня, главоболие и други здравословни проблеми. Освен това, смущенията в технологичните системи, причинени от магнитните бури, могат да имат непряко въздействие върху човешкото здраве. Например прекъсванията на електрозахранването могат да доведат до недостиг на храна и спешни медицински случаи, докато прекъсванията в комуникационните системи могат да попречат на усилията за реагиране при спешни случаи.

ДАТИ ПРЕЗ МАРТ С ПРЕДСТОЯЩИ ГЕОМАГНИТНИ БУРИ, СИЛАТА И ЕФЕКТА ИМ ВЪРХУ ХОРАТА

Дата и час: 1 май 2024 г. Начало 19:08 часа

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 9

Въздействие върху човека: Повишена агресивност, понижено самочувствие и увереност, нарушени сънища.

Дата и час: 2 май 2024 г. Начало в 9:23

Геомагнитен индекс: 0

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 5

Влияние върху човек: Влошаване на зрението и слуха, затруднено говорене и мислене, повишена чувствителност към електромагнитно излъчване.

Дата и час: 3 май 2024 г. Начало в 14:40 часа

Геомагнитен индекс: 1

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 1

Ефекти върху хората: Световъртеж, гадене и загуба на равновесие, повишени хронични заболявания.

Дата и час: 4 май 2024 г. Начало в 20:56 ч

Геомагнитен индекс: 7

Тип буря: Силна геомагнитна буря

Продължителност: 7

Въздействие върху хората: Намалена ефективност, повишена умора и слабост, намален имунитет.

Дата и час: 5 май 2024 г. Начало в 11:12 ч

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 3

Ефекти върху хората: Главоболие, раздразнителност и намалена работоспособност.

Дата и час: 6 май 2024 г. Начало 16:29

Геомагнитен индекс: 3

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 8

Ефекти върху хората: Сънливост, лошо храносмилане и апетит, влошаване на физическата издръжливост.

Дата и час: 7 май 2024 г. Начало в 22:45 ч

Геомагнитен индекс: 5

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 4

Ефекти върху хората: Повишена тревожност, световъртеж и повишена чувствителност към промени в атмосферното налягане.

Дата и час: 8 май 2024 г. Начало в 8:00

Геомагнитен индекс: 4

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 6

Ефекти върху хората: Главоболие, слабост и раздразнителност, намалена психическа устойчивост.

Дата и час: 9 май 2024 г. Начало в 13:17 ч

Геомагнитен индекс: 0

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 9

Въздействие върху човека: Загуба на равновесие и координация, затруднена концентрация и вземане на решения, повишена умора.

Дата и час: 10 май 2024 г. Начало в 19:34 ч

Геомагнитен индекс: 9

Тип буря: Слънчева буря

Продължителност: 5

Въздействие върху човек: Влошаване на настроението, намаляване на самочувствието и увереността

Дата и час: 11 май 2024 г. Начало 10:50

Геомагнитен индекс: 7

Тип буря: Силна геомагнитна буря

Продължителност: 1

Ефекти върху хората: Главоболие и мигрена.

Дата и час: 12 май 2024 г. Начало 16:07 ч

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 7

Ефекти върху хората: Влошаване на съня и безсъние.

Дата и час: 13 май 2024 г. Начало 22:24 ч

Геомагнитен индекс: 3

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 4

Ефекти върху хората: Повишена умора и намалена енергия.

Дата и час: 14 май 2024 г. Начало в 7:40

Геомагнитен индекс: 3

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 6

Ефекти върху хората: Нарушения на концентрацията и паметта.

Дата и час: 15 май 2024 г. Начало в 12:57 ч

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 2

Въздействие върху човека: Облъчване с йонизиращо лъчение.

Дата и час: 16 май 2024 г. Начало 19:14 ч

Геомагнитен индекс: 4

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 8

Въздействие върху човек: Влошаване на общото благосъстояние.

Дата и час: 17 май 2024 г. Начало в 9:29

Геомагнитен индекс: 5

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 9

Влияние върху човек: Повишена раздразнителност и емоционален дисбаланс.

Дата и час: 18 май 2024 г. Начало 14:45

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 3

Влияние върху човека: Световъртеж и усещане за нестабилност.

Дата и час: 19 май 2024 г. Начало 21:02 ч

Геомагнитен индекс: 3

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 1

Въздействие върху човек: Апатия и депресия.

Дата и час: 20 май 2024 г. Начало в 11:17 ч

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 7

Влияние върху човека: Влошаване на зрението и слуха.

Дата и час: 21 май 2024 г. Начало в 16:34 ч

Геомагнитен индекс: 5

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 6

Ефекти върху хората: Храносмилателни разстройства, включително гадене и повръщане.

Дата и час: 22 май 2024 г. Начало 22:51ч

Геомагнитен индекс: 4

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 4

Ефекти върху хората: Сърдечно-съдови симптоми като повишен сърдечен ритъм и промени в кръвното налягане.

Дата и час: 23 май 2024 г. Начало в 8:06 ч

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 2

Ефекти върху хората: Нарушаване на електромагнитната чувствителност.

Дата и час: 24 май 2024 г. Начало в 13:23 часа

Геомагнитен индекс: 3

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 8

Ефекти върху хората: Повишена чувствителност към промените във времето.

Дата и час: 25 май 2024 г. Начало 19:40

Геомагнитен индекс: 5

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 5

Ефекти върху хората: Нарушена имунна функция.

Дата и час: 26 май 2024 г. Начало в 10:55 ч

Геомагнитен индекс: 6

Тип буря: Силна геомагнитна буря

Продължителност: 9

Ефекти върху хората: Повишена болка при хора с хронични заболявания.

Дата и час: 27 май 2024 г. Начало 16:11ч

Геомагнитен индекс: 2

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 3

Ефекти върху хората: Намалена ефективност и производителност.

Дата и час: 28 май 2024 г. Начало 22:28 часа

Геомагнитен индекс: 4

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 1

Влияние върху човека: Нарушения на равновесието и координацията на движенията.

Дата и час: 29 май 2024 г. Начало в 7:44

Геомагнитен индекс: 1

Тип буря: Слаба геомагнитна буря

Продължителност: 5

Ефекти върху хората: Възможни ефекти върху репродуктивната система.

Дата и час: 30 май 2024 г. Начало в 9:03 часа

Геомагнитен индекс: 5

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 7

Човешко въздействие: Въздействие върху електронни устройства и комуникационни системи.

Дата и час: 31 май 2024 г. Начало 14:19ч

Геомагнитен индекс: 4

Тип буря: Умерена геомагнитна буря

Продължителност: 4

Въздействие върху човека: Повишена болка в ставите и мускулите, нарушение на съня.

Какво е слънчева буря?

Слънчевите бури са изблици на енергия, която се освобождава от слънцето. Те се причиняват от натрупването на магнитна енергия в слънчевата атмосфера. Когато тази енергия се освободи, тя може да причини слънчеви изригвания или изхвърляне на коронална маса. Слънчевите бури могат да окажат значително въздействие върху магнитното поле на Земята, което води до геомагнитни бури. Тези бури могат да причинят смущения в различни технологични системи, включително електрически мрежи, сателитни комуникации и навигационни системи.

Какво представляват геомагнитните бури?

Геомагнитните бури възникват, когато магнитното поле на Земята е нарушено от слънчевата активност. Тези бури могат да причинят колебания в магнитното поле на Земята, което може да доведе до смущения в различни технологични системи. Тежестта на геомагнитните бури зависи от силата на слънчевата активност, която ги е причинила. Най-тежките бури могат да причинят прекъсване на електрозахранването, повреда на сателитите и смущения в комуникационните системи.

Ефектът на слънцето върху хората

Слънчевата радиация може да има както положителни, така и отрицателни ефекти върху човешкото здраве. От една страна, излагането на слънчева светлина е от съществено значение за производството на витамин D, който е необходим за здрави кости и здрава имунна система. От друга страна, излагането на високи нива на слънчева радиация може да бъде вредно за човешкото здраве. Може да причини увреждане на кожата, катаракта и дори рак. Освен това магнитните бури могат да причинят смущения в магнитното поле на Земята, което може да повлияе на циркадните ритми на човешкото тяло и да доведе до нарушения на съня.

Как да се предпазим от негативното въздействие през опасните дни?

Знаейки за вашата зависимост от времето, трябва да започнете да се подготвяте предварително. Преминете към редовен дневен режим, прекарвайте повече време на чист въздух и отделяйте време за разходки преди лягане.

Препоръчва се:

Намаляване на емоционалния и физически стрес

Редовен прием на лекарства, ако са предписани от лекар

Намаляване интензивността на обучението

Замяна на кафето с билков чай

Здравословно хранене, безпикантни и пържени храни, които повишават кръвното налягане

За хора с повишена чувствителност към геомагнитни смущения е препоръчително да живеят в апартаменти не по-високи от 5 етаж

Не се препоръчва:

Шофиране на автомобили и пътувания на дълги разстояния

Слушане на силна музика

Злоупотреба с алкохол и кафе

Вроятността от грешки при взимане на важни решения е твърде висока

#магнитни бури

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Акценти

Анкета

Ще състави ли правителство?