Д-р инж. Веселин Тодоров пред Novinite.bg: Качественото информиране и образоване на обществото играе важна роля за развитието на ВЕИ

Д-р инж. Веселин Тодоров пред Novinite.bg: Качественото информиране и образоване на обществото играе важна роля за развитието на ВЕИ

Соларна Академия България

A A+ A++ A

Д-р инж. Веселин Тодоров е председател на Сдружение „Соларна Академия България“, основател на „ВВТ Инженеринг“ ЕООД инженер и преподавател. Преподавал е в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, води различни обучения в сферата на ВЕИ и се изявява като лектор на събития, свързани със зелената енергия. Негови каузи са промяна на остарели нормативни уредби с цел улесняване изграждането на фотоволтаични централи, борбата с нелоялни търговски практики в сектора, създаване и обучение на кадри в бранша на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Какво представлява Сдружение „Соларна Академия България“?

Ние сме неправителствена организация, посветена на насърчаването на използването на възобновяемите източници в България. Занимаваме се с провеждане на обучения, информиране и консултации на граждани, фирми и обществени институции относно възможностите за използване на различни технологии за производство на енергия. Сдружението работи за насърчаване на устойчивото енергийно развитие и намаляване на въглеродния отпечатък чрез използване на възобновяеми енергийни източници. Организираме обучителни семинари, конференции, кампании за информиране и други инициативи, свързани с възобновяемите източници на енергия и нейното приложение в различни области на живота и бизнеса.

Сдружение „Соларна Академия България“ също така активно се ангажира с нормативни и законодателни промени. Опитваме се да работим в сътрудничество с институции, други неправителствени организации, университети и центрова, за разработването и внедряването на политики и регулации, които подпомагат развитието на възобновяемата енергия в страната. Сдружението ни е активен участник в диалога за енергийната политика на национално и европейско ниво, насърчавайки устойчивото и енергийно ефективно развитие.

По какъв начин би помогнало развитието на енергийния сектор у нас?

Качественото информиране и образование на обществото играе изключително важна роля за развитието на възобновяемите енергийни източници. Това е ключът за успешното приемане на нови технологии и промени в енергийния сектор, които са неизбежни. Нашият най-голям принос е именно това – чрез всичките наши дейности, ние помагаме на обществото да може да разбере необходимостта от преход към чисти и устойчиви енергийни източници, които не само опазват околната среда, но ни дават и сигурност и независимост.

Когато хората разбират защо е важно да инвестираме във възобновяеми енергийни източници и виждат пряката полза за себе си, те са по-склонни да подкрепят и да участват в иновациите в енергийния сектор. Сдружение „Соларна Академия България“ предоставя качествена информация, организира различни събития и обучения, които помагат на обществото да разбере важността на възобновяемите енергийни източници и да види предимствата за околната среда, икономиката и живота като цяло.

Сдружение „Соларна Академия България“ е един от организаторите на кариерния форум и изложение „Презареди кариерата си“ 2024, който ще се проведе на 18 април. Защо, смятате, е необходим той?

Кариерният форум и изложение „Презареди кариерата си“, който организираме съвместно с M3 Communications Group, Inc. създава възможности за срещи между работодатели и потенциални кандидати, разбира се, и нови партньорства между различни фирми от сектора. В контекста на нарастващата важност на зелените и иновативните технологии, форумът е платформа за компаниите, които се занимават с възобновяеми източници, да намерят подходящи специалисти с подходящи умения и опит. Друг важен аспект е, че изложението е място за споделяне на знания и опит между участниците. Не на последно място, кариерният форум и изложението предоставят възможност за обучение и обмен на информация за студенти и млади професионалисти, които се интересуват от кариера в областта на възобновяемата енергия.

Какви са кариерните перспективи във ВЕИ сектора, който е и най-динамично развиващият се сектор на икономиката?

Кариерните перспективи в сектора на възобновяемите енергийни източници са изключително обещаващи, тъй като той е един от най-динамично развиващите се сектори на икономиката в момента.

Във сектора има много възможности както за по-нискоквалифицирани и начинаещи, така и за по-висококвалифицирани професии. Желащите биха могли да работят като монтажници на соларни панели, монтажници на ветрогенератори. електротехници и техници за поддръжка на енергийни системи. Тези позиции изискват по-основни умения и обучение, което може да се придобие чрез по-кратки курсове или обучение на място. От друга страна, по-висококвалифицираните позиции включват инженери за разработване на ВЕИ проекти, консултанти за енергийна ефективност, проект мениджъри, мениджъри на иновации в енергийния сектор и други. Независимо от нивото на квалификация, секторът на възобновяемите енергийни източници предлага възможности за професионален растеж и разнообразие от кариерни пътища.

А какви са предимствата за работа в него?

Предимствата за работа в сектора на възобновяемите енергийни източници са значителни и разнообразни. Работата често предлага конкурентни заплати, особено в страни със силно развит сектор на възобновяема енергия. За много хора е мотивиращо, че работата предлага възможност за участие в изграждането на бъдещето на енергийната индустрия, като се насърчава преходът към по-чисти и устойчиви енергийни източници. Това е важен морален и професионален стимул за хората, които се стремят да допринесат за решаването на предизвикателствата на изменението на климата и опазването на околната среда.

Ако трябва да обобщя, предимствата за работа във ВЕИ сектора включват възможността за получаване на високи доходи, ангажиране в смислена и вълнуваща работа, възможности за професионален растеж и стабилни кариерни перспективи, както и възможност за принос към решаването на глобални енергийни и екологични предизвикателства.

Какви условия са необходими за по-бързата енергийна трансформация на страната ни към възобновяема енергия?

Темата е много обширна, но ако трябва да я обобщя, за по-бързата енергийна трансформация в страната ни са необходими няколко ключови условия. Първо, е от съществено значение да се осигури политическа подкрепа и стабилно законодателство, които да насърчават развитието на възобновяемите енергийни източници. Друго, значителни инвестиции в инфраструктура за производство, пренос и дистрибуция на енергия от възобновяеми източници. Освен това, е важно да се инвестира в образование и научноизследователска дейност, за да се подготвят кадри със специализирана експертиза за работа в сектора. Не на последно място, необходимо е да се насърчава иновациите и развитието на пазара за възобновяема енергия чрез създаване на благоприятни условия за инвестиции и развитие на нови технологии. Накрая, получаването на широка подкрепа от обществото е от съществено значение и може да се постигне чрез информационни кампании и образователни инициативи за повишаване на осведомеността за ползите от възобновяемата енергия. Всички тези фактори са ключови за успешната енергийна трансформация.

Хранене, пътуване, отопление на дома... Какъв е въглеродният отпечатък на тези дейности и как можем да живеем по-благоприятен за климата начин?

Хранително-вкусовата индустрия, транспортът и отоплението са основни източници на замърсяване в световен мащаб. Въпреки това, те са необходимост, без която съвременния свят не може да функционира. Илюзия е да се вярва, че можем изцяло да премахнем техните вредни ефекти, но можем значително да ги намалим. Това става чрез осъзнаване на вредата, която те нанасят, и усилията да ограничим въглеродния отпечатък, който всеки от нас оставя. Съвременното общество проявява все по-голям интерес и е информирано по тези въпроси, което ме прави оптимист за възможностите за промяна в посока на по-щадящ към околната среда начин на живот.

Кои са регионите в България с най-висок въглероден отпечатък и какви са перспективите за по-бързото му намаляване в тях?

В България регионите с най-висок въглероден отпечатък обикновено са тези с интензивна промишленост, голям трафик на превозни средства и зависимост от въглища за производство на енергия. Такива региони включват големите индустриални центрове като Пловдив, Варна, Русе r Стара Загора. Изграждането на възобновяеми енергийни източници може да бъде ключът за намаляване на въглеродния отпечатък в тези региони. Инвестиции във вятърна, слънчева и хидроенергетика могат да диверсифицират енергийния микс и да намалят зависимостта от въглища и други нефосилни горива.

Кои европейски държави са най-напредналите в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност и кои са добрите практики, които в България бихме могли да приложим?

Някои от най-напредналите европейски държави в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност са Германия, Дания, Швеция и Финландия. Тези държави показаха силна политическа воля за преход към чиста енергия, направиха големи инвестиции във възобновяеми източници на енергия, при тях се забеляза и активно действие и подкрепа за енергийна ефективност в сградите и индустриалните сектори.

Някои от добрите практики, които България може да приложи, включват създаването на повече стимули за инвестиции във ВЕИ чрез предоставяне на повече финансирания и данъчни облекчения. Повишаването на енергийната ефективност чрез въвеждане на стандарти и подкрепа за повече програми за енергийна реновация на жилищни и обществени сгради, както и на промишлени предприятия е също важна мярка.

Novinite.bg

#Соларна Академия България #д-р инж. Веселин Тодоров #ВЕИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Акценти

Анкета

Одобрявате ли забраната за реклама на хазарт в медиите