Министър Бозуков: Констатирани са множество виртуални животни във фермите

Земеделие | 7 юли 2021, сряда / 19:46| Показвания:Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, в рамките на шест дни бяха проверени над 6500 животни в областите Бургас, Сливен, Хасково, Варна, Шумен и Търговище. Резултатите от тях потвърдиха наличието на неидентифицирани животни в стопанствата и значителни несъответствия между броя на животните вписани в Информационната система на БАБХ – ВетИС и животните на място във фермите.
 

Между избраните на случаен принцип животновъдни обекти бяха установени и такива, в които вече не се отглеждат животни, като тази информация все още не е отразена във ВетИС. Броят на техническите грешки е изключително нисък, показват още данните.


В краткосрочен план БАБХ ще направи актуализация на данните за активни животновъдни обекти в системата си, чрез административни проверки. Информацията за животните ще се актуализира, а обектите без животни ще се „деактивират“ служебно. Едновременно с това се предвижда и въвеждането в експлоатация на нов модул към ВетИС, който ще даде възможност на фермерите да подават уведомленията за животните си. По този начин ще се подобри комуникацията на заинтересованите лица за актуализиране на данните за животните в системата, в рамките на законовоопределените срокове.


Създава се и система за незабавно и едновременно уведомяване на МЗХГ, БАБХ и ДФЗ за установени по време на проверките несъществуващи и неидентифицирани животни в обектите на фермерите. За тях ще бъдат налагани съответните санкции.


Обратно  

Търсене

Търси