Най-замърсената питейна вода е в Ботевград, Димитровград, Костинброд и Златица

Околна среда | 14 януари 2016, четвъртък / 16:43| Показвания:Проучване на качеството на водата, извършено от Асоциация "Активни потребители" показва, че в 39% (20 от 52) от пробите или в близо 50% (14 от 29) от градовете включени в проучването, има един или повече замърсители в питейната вода.

Допълнително в тези населени места се наблюдават потенциални проблеми с други показатели, чиито стойности са близки до максимално допустимите. Установеният от нас процент на отклонение от стандартите е изключително висок. За сравнение, в достъпните данни предоставени от ВиК дружествата и контролните органи, усреднено се докладват само около 1% отклонения, подчертават от асоциацията.

В 21 проби от 11 града, един или повече показатели се доближават до разрешените пределни стойности. С голяма вероятност можем да предположим, че при определени обстоятелства, например обилни дъждове съпроводени със замътване на водоизточниците или при намаление на дебитите по време на засушаване, стойностите на тези замърсители могат да превишат максимално допустимите и потенциалната опасност да се превърне в реална.

Само в 11 проби (21% от всичките 52) от 4 града (14%) няма абсолютно никакви замърсители. Населените места без проблеми с питейната вода са Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище. Трябва да отбележим, че за някои от тези градове, например Враца и Монтана, имаше многобройни сигнали за присъствие на тежки метали, които за щастие не се потвърдиха.

На другия полюс, с най-замърсена вода, са населени места като Ботевград (3 несъответстващи показателя), Димитровград (2), Костинброд (2), Златица (2) и др.


Тагове: Ботевград, Димитровград, Костинброд, Златица, вода, замърсяване

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси