Глоба за кмета на Банкя - излъгал, че е изчистил незаконни сметища

Околна среда | 10 юни 2021, четвъртък / 19:01| Показвания:РИОСВ–София съставя акт на кмета на столичния район "Банкя" заради незаконните сметища в местността "Вердикал", съобщиха от министерството на околната среда и водите.

При проверка на инспекторите на 21 май са констатирани замърсявания от строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и части от излезли от употреба автомобили. РИОСВ–София даде на кмета на район "Банкя" предписание за почистване в срок до 31 май.

Кметът Рангел Марков е информирал РИОСВ още същия ден, че част от отпадъците са събрани и извозени и е поискал удължаване на срока до 10 юни.

При повторната проверка обаче, инспекторите установили, че терените изобщо не са чистени – дори частично.

Заради неизпълнение на предписанието РИОСВ търси административно-наказателна отговорност от кмета на района, за което той вече е уведомен, и ще му състави акт. За извършеното нарушение ЗУО предвижда глоба от 3000 до 10 000 лв.


Обратно  

Търсене

Търси