Кабинетът се захвана с недостига на кадри в армията и липсата на подготвени резервисти

Отбрана | 28 юни 2016, вторник / 12:32| Показвания:Правителството одобри на днешното си заседание проекти за изменения и допълнения на законите за отбраната и въоръжените сили и за резерва, които имат за цел да направят военната професия по-атрактивна, а запасняците - по-добре подготвени. С ремонт на закона за Военна полиция пък се създава по-голяма гаранция за защита на основните граждански права и свободи.

В Закона за отбраната и въоръжените сили се предлага намаляване за възрастта за прием на кадрови войници от 32 на 28 години и актуализиране на пределната възраст, до която ще служат (от 50 на 46 години). Така се осигурява възможност за ранното им пенсиониране.

В същото време до 55 години се увеличава пределната възраст, до която могат да служат сержанти, офицерски кандидати, младши офицери, офицери със звание майор и подполковник. Премахва се максималният срок за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите.

Регламентират се и въпросите на полагането на извънреден труд от военнослужещите, като се дава детайлна уредба на дежурствата и компенсирането на извънредния труд над нормалната му продължителност.

С новите разпоредби се създава възможност съкратените или уволнилите се поради организационно-щатни промени военнослужещи да постъпят повторно на военна служба във въоръжените сили.

Целта на промените е да се привлече интересът на младите хора към военната професия, като се задържат и добре подготвените управленски кадри. По последни данни в армията има недостиг на между три и четири хиляди души, командири и войници.

Единен учебен център ще предлага начална военна подготовка

С промените в Закона за резерва на Република България се разграничават дейностите и отговорностите по подготовката на резерва и по подготовката на гражданите за защита на страната предвид различната регламентация на реда, организацията и начина на прием и обучение на съответните лица. Въвежда се възможност по време на обучението на доброволен принцип на българските граждани да се провеждат практически занятия с използване на оръжие и боеприпаси по ред, определен с уставите и наставленията на въоръжените сили.

Създава се възможност студентите от висшите военни училища и български граждани, завършили висши училища и преминали военна подготовка, да могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация офицер от резерва.

Диференцира се и пределната възраст за водене на военен отчет за различните категории резервисти и запасни. Целта е качествено окомплектоване на военновременните формирования на въоръжените сили и ефективно изпълнение на функционалните задължения от различните категории.

По този начин се осигурява и възможността за служба в запаса и на лица, освободени от военна служба по пределна възраст. Конкретизират се видовете възнаграждения, дължими на резервистите от доброволния резерв, и начинът на тяхното изплащане при участие в специалната военна подготовка, служба по време на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията. Предлага се създаване на единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип.

Промените в закона за Военна полиция прецизират норми, свързани с оперативно-издирвателната дейност на служба "Военна полиция", дейностите по охрана и ескорт, употребата на оръжие, помощни средства и физическа сила от органите на службата, действия, свързани с полицейската регистрация и идентификацията.


Тагове: Министерски съвет, военни, Българска армия, командири, войници, военна подготовка, оръжие

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси